โตชิบาคว้ารางวัล Thailand Most Admired Brand 2017

28 เมษายน 2560

BrandAge 2017 THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND & WHY WE BUY?

งานประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปฐาศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BrangAge ในฐานะผู้จัดทำผลวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” ซึ่งเป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 17 แล้วนั้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “แบรนด์” หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนแต่ละองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยผลสำรวจ “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” เป็นผลวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ 17 ของการทำผลวิจัยด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในทุกภูมิภาค นิตยสาร BrandAge จึงได้จัดงานมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ในหมวดต่างๆ ทั้ง 7 หมวด 62 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้โตชิบาได้รับรางวัล 

Thailand's Most Admired Brand 2017 ประเภท 1 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า

โดย คุณธรรมวัฒน์ ศรีชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับมอบรางวัลThailand's Most Admired Brand 2017 ประเภท 1 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น

นายบุนยรัตน์ ไตรสิริสมบัติ  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นผู้รับมอบรางวัล


ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ตราสัญลักษณ์ “Thailand’s Most Admired Brand 2017” ได้ถูกนำไปยืนยันความแข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแพร่หลายจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย เพื่อสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ  สำหรับงานมอบรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแบรนด์ทั้ง 62 แบรนด์ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยแบรนด์”
ข่าวอื่น ๆ

ข่าวสาร

15 พฤษภาคม 2559

เผยโฉม ดิจิตอล ทีวี รุ่นใหม่ล่าสุด L3650VT ซีรีส์

ข่าวสาร

08 พฤษภาคม 2559

ชี้แจ้งข่าวเกี่ยวกับโตชิบา คอร์ปอเรชัน ญี่ปุ่น ขายหุ้นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ให้บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จากัด

ข่าวสาร

17 ธันวาคม 2558

โตชิบาคว้ารางวัล Best Value Full HD LED TV Award