เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

เครื่องฟอกอากาศ

(CAF-G50A)

เปรียบเทียบ

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปิด Inverter Series ทำงานเงียบและประหยัดพลังงาน ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์

  • ระบบอินเวอร์เตอร์
  • ประสิทธิภาพการกรองด้วยชุดกำจัดแบคทีเรีย Picode

เครื่องฟอกอากาศ

(CAF-E50A)

เปรียบเทียบ

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปิด Inverter Series ทำงานเงียบและประหยัดพลังงาน ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์

  • ระบบอินเวอร์เตอร์
  • ทำลายการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส

เครื่องฟอกอากาศ

(CAF-G30A)

เปรียบเทียบ

เครื่องฟอกอากาศ มี Inverter และแผ่นกรองสองชั้น High Performance Filter ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก

  • ระบบอินเวอร์เตอร์
  • ปรับระดับความเร็วลมอัตโนมัติ

เครื่องฟอกอากาศ

(CAF-G2(W)A)

เปรียบเทียบ

เครื่องฟอกอากาศช่วยให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองสองชั้น High Performance Filter ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก

  • ปล่อยประจุลบในอากาศ (Ion)
  • กรองสิ่งแปลกปลอมได้เล็ก