เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

ตั้งพื้น

(F-234RH7)

เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลม ได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ทนทานความร้อน
 • พร้อมรีโมทคอนโทล

ตั้งพื้น

(F-214H7)

เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจายลม ได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ทนทานความร้อน

ตั้งพื้น

(SF-98)

เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจายลมได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ทนทานความร้อน ลดการสึกหรอ

ตั้งโต๊ะ

(DF-45)

เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลม ได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ทนทานความร้อน

ไอออน

(F-LM30X(G))

เปรียบเทียบ

พัดลมปล่อยประจุลบ ขนาด 12 นิ้ว 4 ใบพัด สามารถสร้างสภาพอากาศที่สดชื่น ทำให้ฝุ่นในอากาศไม่ฝุ้งกระจาย

 • ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
 • ปล่อยประจุไฟฟ้าลบในอากาศ

เพดาน

(ECT-50Y17)

เปรียบเทียบ

พัดลมโคจร (พัดลมติดเพดาน) 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลมได้ทั่วถึง ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • สวิตซ์แบบโรตารี่

เพดาน

(ECT-49Y15)

เปรียบเทียบ

พัดลมโคจร (พัดลมติดเพดาน) 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลมได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • สวิตซ์แบบโรตารี่

ติดผนัง

(EPS-38CT)

เปรียบเทียบ

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลม ได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

ติดผนัง

(EPS-27CH7)

เปรียบเทียบ

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจายลม ได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ทนทานความร้อน
 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

ติดผนัง

(EPS-27CR)

เปรียบเทียบ

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4 ใบพัด, ทำให้กระจายลมได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
 • ระบบไมคอมพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ดูดอากาศ

(VF-30P(KW))

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว (ดูดอากาศออกอย่างเดียว) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
 • ดูดออกอย่างเดียว

ดูดอากาศ

(VF-25P(KW))

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว (ดูดอากาศออกอย่างเดียว) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
 • ดูดออกอย่างเดียว

ดูดอากาศ

(VF-20PG)

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว (ดูดอากาศออกอย่างเดียว) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
 • ดูดออกอย่างเดียว

ดูดอากาศ

(VRH-30P(KW))

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว (ดูดอากาศเข้า-ออก) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
 • ถอดล้างทำความสะอาดได้
 • ดูดอากาศเข้า-ออก

ดูดอากาศ

(VRH-25P(KW))

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว (ดูดอากาศเข้า-ออก) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
 • ถอดล้างทำความสะอาดได้
 • ดูดอากาศเข้า-ออก

ดูดอากาศ

(VRH-20PG)

เปรียบเทียบ

พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว (ดูดอากาศเข้า-ออก) ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศได้ดี ลดแรงสั่นสะเทือน กินไฟน้อย

 • ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
 • ถอดล้างทำความสะอาดได้
 • ดูดอากาศเข้า-ออก