• บริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 21 ห้อง 2101-2102A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Tel. 0-2237-5909-11
  Fax. 0-2237-5912

  Trade in raw material, all parts & components use in infrastructure and related service system, power plants equipments or power generating utilising nuclear, themal, hydro or other alternative source of energy.

 • บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2501-1400 (28 lines)
  โทรสาร. 0-2501-3559

  Products
  Refrigerator
  Washing Machine.

 • บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  572 ม.7 สวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
  โทร. 037-284-900
  โทรสาร. 037-284-991

  Products
  Products Semiconductor (Memory ICS, Ligic ICS)

 • บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  132 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2501-3210-20
  โทรสาร. 0-2501-3224-5

  Products
  Manufuring of Magnetron for Microwave oven (MAG) and Thermal Print Head (TPH)

 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

  201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2511-7999 
  โทรสาร. 0-2513-0305 

  Products
  Home Appliance Products - Refrigerator, Washing Machine, Air Conditioner, Air Purifier, Vacuum Cleaner, Fan, Water Heater
  Kitchen Products - Rice Cooker, Microwave, Hot Pot, Electric Pan
  Audio Visual Products - UHD 4K TV, Smart TV, Digital TV, Analog TV
  Information Technology Products - Notebook, Projector, Gadgets

 • บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด

  129/1-5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
  โทร. 0-2589-0160-9 / 0-2588-4642
  โทรสาร. 0-2589-7028 / 0-2589-0169

  Products
  Products Electric Fans
  Refrigerators
  Motors
  Kitchen Appliances
  Water Heater

 • บริษัท ไทย โตชิบา ไลท์ติ้ง จำกัด

  144 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2501-1425-9 / 0-2963-7408-11
  โทรสาร. 0-2501-1431

  Products
  Products Manufacture & Sales of Fluorescent Lamps

 • บริษัท โตชิบา แคร์เรีย (ประเทศไทย) จำกัด

  144/9 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2021-3100
  โทรสาร. 0-2021-3101-2

  Products
  Products Air Conditioners

 • บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

  144/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2118-5255 โทรสาร. 0-2118-5200

  Products
  Sales and Manufaturing of Verious Kinds of Components for Bussiness Machines,
  Automobiles and Industrial parts (Excluding Design)

 • บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2501-4200 / 0-2501-4211 โทรสาร. 0-2501-2963

  Products
  Products Transportation Transaction Export - Import

 • บริษัท โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด

  127/28 อาคารปัญจธานี ชั้น 23 ถนนนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2681-0158 to 61 / 0-2681-0164 ต่อ 5 โทรสาร. 0-2681-0162

  Products
  Plastic Injection Molding Machine
  Aluminium Diecasting Machine
  Machine Tool

 • บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 15 อาคารคิวเฮ้าล์ (อโศก) 66 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
  คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร. 0-2264-2515-17 โทรสาร. 0-2264-2518

  Products
  Design and Contruction of Civil, Mechaical, Electronical Works for Industrial
  factory customer.

 • บริษัท คอนโทรล คอมโพเน้นท์ จำกัด

  131/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
  โทร. 0-2501-1176-7 / 0-2501-1375 โทรสาร. 0-2501-1159

  Products

  Manufacturing of Electrical Component Home Appliances

 • บริษัท ทีซีเอฟจี คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  212/1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตประกอบการเสรี ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  โทร. 038-492-841 โทรสาร. 038-492-987

  Products

  Manufacturing of Compressor