ประกาศรับนักศึกษาจบใหม่!! (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน :

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ ประจำศูนย์บริการ (Service Admin)
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด  วิภาวดีรังสิต 32 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รายละเอียดงาน
 • ติดตามงานศูนย์บริการ อัพเดทสถานะงานซ่อมในระบบ
 • ประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อสั่งอะไหล่
ระยะเวลา: 3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม)
ค่าจ้าง: 15,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Supervisor Technician (1 Position)

รายละเอียดงาน :

Job Description:
 • Manage job repairing of TTC technician both Toshiba and Midea brand.
 • Organize service repair area both HA team and SDA team
 • Manage repair job pending of TTC technician to keep the KPI target
 • Submit the report for service repairing and performance of TTC technician to Service Manager
Qualification:
 • Good command of English
 • Good command of Microsoft office software e.g. power point and excel.

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Cost Control Officer (1 Position)

รายละเอียดงาน :

Job Description
 • Analysis cost of company to make a budget plan for improving and support service division
 • Control any service activities to saving cost of service division
 • Support all service function for supplier office equipment, tools ,Special repair equipment and customer
 • Submit the report for service cost to AHQ
 Qualification:
 • Good command of English

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sales Analysis (Assistant Manager): 1 Position

รายละเอียดงาน :

Job Description
 • Develop strategy to increase the profitability and sales within the remit; reviewing and updating strategy regularly.
 • Regularly reviews and evaluates market situation and degree of competition. Evalauates business environment and take pro-active action to improve or maintain market position.
 • Prepares annual budget planning of sales team and regularly monitors expenditures in respect with budget.
 • Well manage in AR collections performance and move fast on past-due receivables.
 • Maintain constant contacts with key customers.
 • Submit report and act as contact person with Headquarters.
 Qualification:
 • Good command of English
 • Good command of Microsoft office software e.g. power point and excel.

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Senior Sales: 2 Positions (1 for Modern Trade channel & 1 for dealer channel, Eastern region)

รายละเอียดงาน :

Job Description
 •  Identify new market opportunities and increased sales
 •  Conducting regular customer visits to increase sales
 •  Forecast and control sales planning to ensure target result.
 •  Well manage in AR collections performance and move fast on past-due receivables.

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900