พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) (จำนวนมาก)

รายละเอียดงาน :

รายละเอียดงาน
·         ขับรถโฟล์คลิฟท์/รถยกไฟฟ้า เคลื่อนย้ายสินค้า
·         ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
·         ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าทุกวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
·         วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เป็นต้นไป
·         สามารถทำงานเป็นกะ และในวันเสาร์ได้
·         มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี

Product Management (Senior Officer - Supervisor Level) : 1 Position

รายละเอียดงาน :

Job Description:
1. Take care of KWH (Kitchen and Water Heater Products): water heater, water dispenser, water purifier, and dishwasher.
2. Planning on product portfolio to achieve long-term/mid-term/short-term objectives.
3. Devise quarterly and monthly marketing strategies including product planning and PSI to achieve target.
4. Communicate and negotiate with Product Directors for product planning and launching, and other supports.
Qualifications:
1. Minimum 2-3 years experience in product management.
2. Experience in electronics industry will be an advantage.
3. Good communication, negotiations, and presentations skills.
4. Good command of English.
5. Good command in Excel and PowerPoint

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พนักงานโหลดสินค้า (จำนวนมาก)

รายละเอียดงาน :

รายละเอียดงาน
·         โหลดสินค้าขึ้น-ลง
·         จัดเรียงสินค้าและยกสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
·         วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 เป็นต้นไป
·         สามารถทำงานเป็นกะ และในวันเสาร์ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี

พนักงานคลังสินค้าอะไหล่ (สัญญาจ้าง3เดือน) : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน :

รายละเอียดงาน
·         จัดการรับชิ้นส่วนที่ลูกค้าส่งกลับมาให้บริษัท ทั้งใหม่และเก่าให้เสร็จสิ้น
·         ดูแลการจัดส่งชิ้นส่วนในแต่ละวัน ทั้งการโหลด แพ็คห่อ ฉลาก ต่างๆ
·         การควบคุมและดูแลสินค้าคงคลัง
·         แก้ไขปัญหาและจัดทำรายงานในแต่ละวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
·         เพศชาย
·         ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
·         วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส เป็นต้นไป
·         สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พนักงานคลังสินค้าอะไหล่ (รายวัน) : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน :

รายละเอียดงาน
·         จัดการรับชิ้นส่วนที่ลูกค้าส่งกลับมาให้บริษัท ทั้งใหม่และเก่า
·         ดูแลการจัดส่งชิ้นส่วนในแต่ละวัน ทั้งการโหลด แพ็คห่อ ฉลาก การขนส่ง ต่างๆ
·         ดูแลเครื่องมือการแพ็คอะไหล่ให้อยู่ในสภาพดีและไม่สูญหาย
·         แก้ไขปัญหา ควบคุมและรายงาน เกี่ยวกับข้อผิดพลาด หรือสถานะของอะไหล่ในแต่ละวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
·         วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เป็นต้นไป
·         มีใจบริการและทำงานเป็นทีมได้ดี
·         มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอะไหล่, สามารถซ่อมเครื่องไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

AR Officer : 1 Position

รายละเอียดงาน :

Job Description:
  • Collection statement arrangement for salesman for bill placement process.
  • Credit note/debit note in both of RMA and campaign/promotion process.
  • Document control in part of AR process.
  • Month-end closing in part of AR and also can collaborate in managing and controlling AR aging with team.
  • Support supervisor or manager as ad hoc task.
 
Qualifications:
  • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance or Related field.
  • Experience in AR, AP and Payment process for more than 1 year.
  • Good command of English.
  • Good command of Microsoft office.                 


คุณสมบัติของผู้สมัคร :

Contact: คุณเสาวลักษณ์ เรืองคำ
เบอร์ติดต่อ: 02-511-7712
อีเมล์: saowalak.r@ttc.toshiba.co.th
สถานที่ทำงาน: Toshiba Thailand Co., Ltd. 201 วิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900