• Twin Tub ES Series

 • เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ

 • เครื่องซักผ้ารุ่น DUH Series

 • AW-DUG1700W / AW-DG1700W / AW-DG1600W / AW-DG1500W

 • รวมเครื่องซักผ้า Y2016

 • AW-A750ST / AW-A820MT

 • AW-E900L

 • AW-B900GT / AW-B1000GT / AW-B1100GT

 • AW-DE1200GT / AW-DE1100GT

 • AW-ME1050GT / AW-ME1150GT

 • AW-DC1300 / AW-DC1500 / AW-DC1700

 • AW-DME1700W

 • Twin Tub (VH Series)