โตชิบาคว้ารางวัล Thailand Most Admired Brand 2017

15 กันยายน 2562

BrandAge 2017 THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND & WHY WE BUY?

งานประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปฐาศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BrangAge ในฐานะผู้จัดทำผลวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” ซึ่งเป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 17 แล้วนั้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “แบรนด์” หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนแต่ละองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยผลสำรวจ “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” เป็นผลวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ 17 ของการทำผลวิจัยด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในทุกภูมิภาค นิตยสาร BrandAge จึงได้จัดงานมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ในหมวดต่างๆ ทั้ง 7 หมวด 62 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้โตชิบาได้รับรางวัล 

Thailand's Most Admired Brand 2017 ประเภท 1 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า

โดย คุณธรรมวัฒน์ ศรีชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับมอบรางวัลThailand's Most Admired Brand 2017 ประเภท 1 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น

นายบุนยรัตน์ ไตรสิริสมบัติ  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นผู้รับมอบรางวัล


ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ตราสัญลักษณ์ “Thailand’s Most Admired Brand 2017” ได้ถูกนำไปยืนยันความแข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแพร่หลายจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย เพื่อสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ  สำหรับงานมอบรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We Buy?” ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแบรนด์ทั้ง 62 แบรนด์ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยแบรนด์”
ข่าวอื่น ๆ

ข่าวสาร

31 ตุลาคม 2559

Easy Tricks เพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

ข่าวสาร

27 สิงหาคม 2562

มอบเงินบริจาค TOSHIBA RUN ราชบุรี

ข่าวสาร

01 กรกฎาคม 2559

โตชิบาเปิดตัวตู้เย็นเคลื่อนที่ "Engel" แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น ใช้สำหรับติดตั้งในรถ เรือ หรือเมื่อแคมปิ้ง