เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

ติดผนัง

(RAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T)

เปรียบเทียบ

สุดคุ้ม กับเครื่องปรับอากาศ Inverter จากโตชิบา ให้คุณเย็นสบาย.. อากาศสดชื่น ในราคาสุดประหยัด

 • 17,000 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.6
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T)

เปรียบเทียบ

สุดคุ้ม กับเครื่องปรับอากาศ Inverter จากโตชิบา ให้คุณเย็นสบาย.. อากาศสดชื่น ในราคาสุดประหยัด

 • 11,900 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.2
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T)

เปรียบเทียบ

สุดคุ้ม กับเครื่องปรับอากาศ Inverter จากโตชิบา ให้คุณเย็นสบาย.. อากาศสดชื่น ในราคาสุดประหยัด

 • 8,500 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.5
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 40% ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 20,487 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 20.85
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 40% ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 18,000 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 20.78
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 40% ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 15,791 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.63
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 40% ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 12,447 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 19.38
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 40% ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 9,536 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.16
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-25PKSG-T/RAS-25PASG-T)

เปรียบเทียบ

แอร์ Non-Inverter ประสิทธิภาพสูง เย็นเร็ว เย็นเงียบ สะอาด ทนทาน ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 24,329 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 14.18
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-18PKSG-T/RAS-18PASG-T)

เปรียบเทียบ

แอร์ Non-Inverter ประสิทธิภาพสูง เย็นเร็ซ เย็นเงียบ สะอาด ทนทาน ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 18,827 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 13.44
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-13PKSG-T/RAS-13PASG-T)

เปรียบเทียบ

แอร์ Non-Inverter ประสิทธิภาพสูง เย็นเร็ว เย็นเงียบ สะอาด ทนทาน ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 13,340 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 13.51
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-10PKSG-T/RAS-10PASG-T)

เปรียบเทียบ

แอร์ Non-Inverter ประสิทธิภาพสูง เย็นเร็ว เย็นเงียบ สะอาด ทนทาน ใช้สารทำความเย็น R-32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 9,386 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 13.58
 • สารทำความเย็น R32

ติดผนัง

(RAS-10G2KPS-T/RAS-10G2APS-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น

 • 9,283 BTU
 • ประหยัดไฟ EER = 12.42
 • ค่าไฟ 8,645 บาท / ปี

ติดผนัง

(RAS-10BKCV-T/RAS-10BACV-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 22%

 • 9,212 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.28
 • ค่าไฟ 6,743 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-10G2KCVP-T/RAS-10G2ACVP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เพื่อคนรักสุขภาพ ด้วยระบบ Plasma Ion Charger ประหยัดค่าไฟสูงสุด 51%

 • 8,872 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 24.36
 • ค่าไฟ 4,217 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-13G2KPS-T/RAS-13G2APS-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น

 • 12,261 BTU
 • ประหยัดไฟ EER = 12.27
 • ค่าไฟ 11,553 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-18BKCV-T/RAS-18BACV-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 34%

 • 17,402 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.40
 • ค่าไฟ 11,443 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-13BKCV-T/RAS-13BACV-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูงสุด 29%

 • 12,283 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.71
 • ค่าไฟ 8,157 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-13G2KCVP-T/RAS-13G2ACVP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เพื่อคนรักสุขภาพ ด้วยระบบ Plasma Ion Charger ประหยัดค่าไฟสูงสุด 38%

 • 12,966 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 21.12
 • ค่าไฟ 7,191 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-18G2KPS-T/RAS-18G2APS-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น

 • 17,604 BTU
 • ประหยัดไฟ EER = 11.80
 • ค่าไฟ 17,243 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-18G2KCVP-T/RAS-18G2ACVP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เพื่อคนรักสุขภาพ ด้วยระบบ Plasma Ion Charger ประหยัดค่าไฟสูงสุด 42%

 • 17,402 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 19.79
 • ค่าไฟ 10,081 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-16BKCV-T/RAS-16BACV-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูง

 • 15,355 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.16
 • ค่าไฟ 10,313 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-25G2KPS-T/RAS-25G2APS-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น

 • 22,773 BTU
 • ประหยัดไฟ EER = 12.17
 • ค่าไฟ 21,646 บาท/ปี

ติดผนัง

(RAS-22N3KCV-T/RAS-22N3ACV-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter เย็นเร็ว เย็นเงียบ เย็นนาน ประหยัดค่าไฟสูง

 • 19,488 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 19.62
 • ค่าไฟ 11,485 บาท/ปี

ใต้ฝ้า

(RAV-SE401CP-T/RAV-TE401AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ส่งลมได้ไกล ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 13,500 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.87
 • ค่าไฟ 8,273 บาท/ปี

ฝังฝ้า

(RAV-SE401UP-T/RAV-TE401AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศดีเยี่ยม ด้วยการกระจายลม 4 ทิศทาง ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 13,600 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 21.15
 • ค่าไฟ 7,435 บาท/ปี

ฝังฝ้า

(RAV-SE561UP-T/RAV-TE561AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศได้ดีเยี่ยม ด้วยการกระจายลม 4 ทิศทาง ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 18,912 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 19.99
 • ค่าไฟ 10,939 บาท/ปี

ท่อลม

(RAV-SE401BP-T/RAV-TE401AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศรุ่นต่อท่อลม ควบคุมการทำงานแบบ Inverter สำหรับการออกแบบห้องที่ลงตัว สามารถซ่อนเครื่องปรับอากาศให้เป็นส่วนหนึ่ง

 • 13,500 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.09
 • ค่าไฟ 9,134 บาท/ปี

ใต้ฝ้า

(RAV-SE561CP-T/RAV-TE561CPT-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ส่งลมได้ไกล ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 18,125 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.15
 • ค่าไฟ 11,547 บาท/ปี

ท่อลม

(RAV-SE561BP-T/RAV-TE561AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศรุ่นต่อท่อลม ควบคุมการทำงานแบบ Inverter

 • 16,518 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.13
 • ค่าไฟ 11,150 บาท/ปี

ฝังฝ้า

(RAV-SE801UP-T/RAV-TE801A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศได้ดีเยี่ยม ด้วยการกระจายลม 4 ทิศทาง ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 23,287 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.32
 • ค่าไฟ 14,698 บาท/ปี

ใต้ฝ้า

(RAV-SE801CP-T/RAV-TE801CP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ส่งลมได้ไกล ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 24,200 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.92
 • ค่าไฟ 16,538 บาท/ปี

ท่อลม

(RAV-SE801BP-T/RAV-TE801AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศรุ่นต่อท่อลม ควบคุมการทำงานแบบ Inverter

 • 21,380 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.36
 • ค่าไฟ 13,456 บาท/ปี

ฝังฝ้า

(RAV-SE1001UP-T/RAV-TE1001A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศได้ดีเยี่ยม ด้วยการกระจายลม 4 ทิศทาง ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 34,300 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 18.13
 • ค่าไฟ 21,876 บาท/ปี

ใต้ฝ้า

(RAV-SE1001CP-T/RAV-TE1001A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ส่งลมได้ไกล ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 34,000 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 17.40
 • ค่าไฟ 22,595 บาท/ปี

ท่อลม

(RAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001AP-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศรุ่นต่อท่อลม ควบคุมการทำงานแบบ Inverter

 • 35,500 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 15.32
 • ค่าไฟ 26,795 บาท/ปี

ฝังฝ้า

(RAV-SE1251UP-T/RAV-TE1251A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศที่หมุนเวียนอากาศได้ดีเยี่ยม ด้วยการกระจายลม 4 ทิศทาง ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 39,200 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.71
 • ค่าไฟ 27,126 บาท/ปี

ใต้ฝ้า

(RAV-SE1251CP-T/RAV-TE1251A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ส่งลมได้ไกล ช่วยประหยัดพลังงาน

 • 40,000 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 16.04
 • ค่าไฟ 28,836 บาท/ปี

ท่อลม

(RAV-SE1251BP-T/RAV-TE1251A8-T)

เปรียบเทียบ

เครื่องปรับอากาศรุ่นต่อท่อลม ควบคุมการทำงานแบบ Inverter

 • 42,600 BTU
 • ประหยัดไฟ SEER = 15.04
 • ค่าไฟ 32,752 บาท/ปี