หม้อหุงข้าว RC-T10JH(W)

หุงง่าย...ได้สุขภาพ

  • หม้อในหนา 1 มม.  

  • หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
  • กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์

  • ฝาชั้นในสามารถถอดล้างได้


ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง

ระบบอุ่นทิพย์

RC-T10JR(S)

2D Heating ฝาบนมีระบบอุ่นอาหาร

  • 1.0 ลิตร
  • หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ

ระบบอุ่นทิพย์

RC-T18JH(W)

หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ

  • 1.8 ลิตร
  • หม้อในหนา 1 มม.

ระบบอุ่นทิพย์

RC-T18JR(S)

2D Heating ฝาบนมีระบบอุ่นอาหาร

  • 1.8 ลิตร
  • หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ