พัดลมเพดาน F-AWY60TH(W)

 • ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลและแรงยิ่งขึ้น
 • ทนทาน  ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลแบริ่ง
 • ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
 • สะดวกสบาย สั่งงานได้ด้วยรีโมท
 • รับประกันมอเตอร์ 3 ปี
 • มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 934-2558 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


 • กำลังไฟฟ้า (วัตต์)

  55 วัตต์

 • ขนาด กxยxส (มม.)

  452x350x540

 • การรับประกัน

  รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

 • หมายเหตุ

  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม