เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

สะดวกสบายในการดื่มน้ำ และชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเดียว

  • น้ำเย็น ≤10 ํC
  • น้ำร้อน ≥85°C

สะดวกสบายในการดื่มน้ำ และชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเดียว

  • จอ LED แสดงสถานะการทำงาน
  • ยับยั้งเชื้อโรคด้วยรังสี UV

สะดวกสบายในการดื่มน้ำ และชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเดียว

  • น้ำเย็น ≤10 ํC
  • น้ำร้อน ≥85°C

สะดวกสบายในการดื่มน้ำเย็น

  • น้ำเย็น ≤10 ํC