เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

สะดวกสบายในการดื่มน้ำ และชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเดียว

  • น้ำเย็น 3-8 ํC
  • น้ำร้อน 85-90 ํC

สะดวกสบายในการดื่มน้ำ และชงเครื่องดื่มด้วยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวเดียว

  • น้ำเย็น 3-8 ํC
  • น้ำร้อน 85-90 ํC

สะดวกสบายในการดื่มน้ำเย็น

  • น้ำเย็น 3-8 ํC