เปรียบเทียบสินค้า

ดูผลลัพธ์

การป้องกันน้ำด้วยมาตรฐาน IP25 เป็นเกราะป้องกันแรกที่ป้องกันน้ำซึมเข้าภายในเครื่องทำความร้อน

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

อาบสบาย ความร้อนสม่ำเสมอ แม้แรงดันน้ำต่ำ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

ระบบหมุนเวียนของน้ำแบบ Whirl Water Flow ให้น้ำอุ่นเร็ว อุ่นสม่ำเสมอ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

ควบคุมอุณหภูมิได้เพียงปลายนิ้ว มาพร้อมด้วยหน้าจอแสดง LED Display อัจฉริยะ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

การป้องกันน้ำด้วยมาตรฐาน IP25 เป็นเกราะป้องกันแรกที่ป้องกันน้ำซึมเข้าภายในเครื่องทำความร้อน

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

อาบสบาย ความร้อนสม่ำเสมอ แม้แรงดันน้ำต่ำ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

ควบคุมอุณหภูมิได้เพียงปลายนิ้ว มาพร้อมด้วยหน้าจอแสดง LED Display อัจฉริยะ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

ควบคุมอุณหภูมิได้เพียงปลายนิ้ว มาพร้อมด้วยหน้าจอแสดง LED Display อัจฉริยะ

 • อาบอุ่นสบาย
 • มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น