• จะทราบได้อย่างไรว่าระบบจ่ายประจุไฟฟ้าลบทำงานอยู่

  การตรวจสอบ ที่รีโมทจะมีปุ่มกดที่เขียนว่า ion เมื่อเรากดปุ่มดังกล่าวในขณะที่ระบบไอออนเปิดอยู่ ไฟแสดงการทำงานของระบบที่ตัวเครื่องจะดับลง ถ้ากดอีดครั้งไฟก็จะติดระบบไอออนจะทำงาน ระบบไอออนผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่
 • ไฟไม่เข้าเมื่อเสียบปลั๊กไฟกับเต้าเสียบ-กระติกไม่ทำงานหรือไม่ทำความร้อนเลย

  ตรวจสอบ ปลั๊กไฟหลุดหลวมหรือไม่

 • กดน้ำร้อนไม่ไหลออก

  ตรวจสอบ ปุ่ม unlock ว่ามีไฟขึ้นอยู่หรือไม่ กดปุ่ม unlock ให้ไฟขึ้นก่อนกดน้ำร้อนทุกครั้ง

 • น้ำร้อนไหลออกมาเอง

  ตรวจสอบ ว่าน้ำร้อนไหลเกินขีดหรือไม่ ไม่ควรเติมน้ำเกินขีดที่กำหนด
 • น้ำร้อนมีกลิ่นเหม็น

  ตรวจสอบ หากใช้ครั้งแรกมีกลิ่นใหม่ของตัวกระติก กลิ่นจะหมดไปเองหากใช้ครั้งต่อๆไป น้ำที่ใส่ลงไปอาจมีสารเจือปนเช่น คลอรีน ให้ใช้ระบบขจัดกลิ่นคลอรีนซ้ำๆกันหลายๆครั้งเพื่อลดกลิ่นคลอรีน


 • มีเศษสีขาวลอยในน้ำร้อนหรือคราบสีขาวที่ด้านในของภาชนะของตัวกระติก

  การตรวจสอบ อาจจะไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของตัวกระติกแต่อาจจะเป็นตะกรันจากน้ำ ต้องทำความสะอาดตัวกระติกและขจัดคราบตะกรัน หรือน้ำแร่น้ำกรอง มีแร่ธาตุจำนวนมาก ซึ่งถ้าหากนำมาต้มก็จะเกิดคราบได้ง่ายเป็นคราบสีขาวเห็นได้ชัด คราบดังกล่าวไม่มีอันตรายใดๆ ต่อสุขภาพและสามารถทำความสะอาดออกได้

 • น้ำอุ่นแต่ไม่ร้อน

  การตรวจสอบ ดูว่าได้ตั้งอุณหภูมิที่หน้าจอหรือไม่ ให้เลือกอุณหภูมิโดยการกดที่ปุ่มอุ่น/ขจัดคราบตะกรัน ถ้าตั้งอุณหภูมิไว้ที่ต่ำก็จะไม่ค่อยร้อน

 • กดน้ำไม่ค่อยไหล

  การตรวจสอบ ดูว่าฟิลเตอร์ตันหรือไม่ ต้องทำความสะอาดฟิลเตอร์ หลังน้ำเดือดใหม่ๆ น้ำจะไหลออกช้ากว่าปกติ รอสักครู่หลังจากน้ำเดือดใหม่ๆ
 • มีเสียงดังในขณะที่น้ำกำลังเดือดตัวกระติกน้ำร้อน

  การตรวจสอบ เกิดจากตะกรันที่ติดอยู่ด้านในภาชนะตัวกระติก ทำให้ตัวกระติกมีอุณหภูมิสูงเพื่อรักษาความร้อนของน้ำภายในกระติก ไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใดแต่ต้องทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรัน

 • ปุ่มไฟกระพริบ

  การตรวจสอบ ถ้าไฟอุ่นและไฟต้มกระพริบสลับกัน และมีตัวอักษร c11 โชว์ที่หน้าจอให้ตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ภายในกระติกหรือไม่ ปุ่มไฟอุ่นจะกระพริบในจังหวะการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือช่วงที่เติมน้ำลงใหม่ ปุ่มไฟต้มกระพริบในระหว่างการขจัดคลอรีน-ขจัดคราบตะกรัน

 • สารเคลือบที่กระทะ/หม้อในหลุดล่อน

  การตรวจสอบ ห้ามนำกระทะ/หม้อใน ขึ้นตั้งไฟโดยตรงเพราะจะทำให้สารเคลือบหลุดล่อน หรือใช้ตะหลิว-ทัพพี ที่มีความคมทำให้เกิดการขูดขีดหลุดล่อนของสารเคลือบหากเกิดการหลุดล่อนของสารเคลือบเองให้ติดต่อศูนย์บริการ

 • ไฟไม่เข้าเครื่อง กดปุ่ม cook แล้วเครื่องไม่ทำงาน

  การตรวจสอบ ปลั๊กไฟไม่แน่น-หลุดหลวมหรือไม่ ถ้าฮีทเตอร์ไม่ร้อนหรือบอร์ดเสียติดต่อศูนย์บริการ

 • เมื่อสั่งงานโปรแกรมหุงล่วงหน้าแล้วเครื่องไม่ทำงาน

  การตรวจสอบ เวลาที่ตั้งไว้ตรงกับเวลาจริงหรือไม่ กดปุ่มหุงข้าวหรือยัง      
          
  การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การตั้งเวลาหุงล่วงหน้านั้น เวลาของนาฬิกากับเวลาปัจจุบันจะต้องตรงกัน เวลาจะเป็นระบบ am/pm ต้องสังเกตุว่าเวลาที่ตั้งเอสไว้อยู่ในช่วง am/pm เหมือนกันหรือไม่ เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม cook พื่อยืนยันการทำงาน

 • เมื่อนำภาชนะมาวางบนเตาเหนี่ยวนำความร้อนเพื่อใช้งานแต่ปรากฎว่าเครื่องไม่ทำงาน

  การตรวจสอบ กดปุ่มเลือกโปรแกรมการทำงานหรือยัง ภาชนะที่นำมาใช้ผิดประเภทหรือไม่ 
                                                                                         
  การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กดปุ่มเลือโปรแกรมทำงาน เลือกภาชนะที่เป็นโลหะ-สแตนเลส ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่สามารถใช้งานได้ ภาชนะต้องเป็นก้นเรียบ

 • มีรหัสขึ้นที่หน้าจอ C10

  การตรวจสอบ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน ถอดปลั๊กออกเนื่องจากมีการอุดตันของระบบระบายความร้อน ต้องทำความสะอาดต้องระบายอากาศ
 • กลิ่นและควันขจัดออกได้ยากเสียงดังขึ้น อากาศที่ออกจากเครื่องมีกลิ่นเหม็น

  การตรวจสอบ ตัวเครื่องหรือฟิลเตอรืสกปรกหรือไม่          
                              
  การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำควมสะอาดหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์ ชุดฟิลเตอร์บ้างตัวสามารถถอดออกมาล้างน้ำได้ บางตัวทำความสะอาดโดยการเป่าฝุ่นออก อายุการใช้งานของฟิลเตอร์โดยปกติ 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับชั่วโมงของการใช้งานของแต่ละวัน ถ้าสภาพพื้นที่ของการใช้งานมีฝุ่นและสิ่งสกปรกมากอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ก็จะสั้นลงต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ replace ขึ้น เมื่อเปลี่ยนฟิลเตอร์ชุดใหม่จะต้องกดปุ่ม reset ทุกครั้ง

 • การหมุนของพัดลมหมุนช้าบ้างหมุนเร็วบ้างสลับกันไป

  การตรวจสอบ ได้มีการสั่งงานให้พัดลมทำงานในระบบจำลองสายลมธรรมชาติ เครื่องไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด เป็นระบบการทำงานของพัดลม ion fan โดยการสั่งงานหรือยกเลิกการทำงาน จะกดปุ่ม rhythm