• ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายและใช้ภายในประเทศเท่านั้น (จัดจำหน่ายโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายและใช้ภายในประเทศเท่านั้น (จัดจำหน่ายโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด)

  1. บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอให้การรับประกันสินค้าที่ระบุไว้ด้านหน้าเป็นเวลา 1 ปี  เมื่อมีอาการขัดข้อง หรือเสียหายจากความบกพร่องของผู้ผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่รับประกันโดยไม่รวมค่าบริการและระบบน้ำยาหลังจาก 1 ปีแรก

  2. บัตรประกันนี้ไม่สามารถใช้รับการประกันแทนสินค้าตัวอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านหน้าได้

  3. ผู้ซื้อจะได้รับการประกัน โดยการนำสินค้า มารับการตรวจซ่อมได้ที่ ศูนย์บริการโตชิบา หรือตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีบัตรประกัน หรือหลักฐานยืนยันการซื้อ มาแสดงแก่พนักงาน

  5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเป็นผล เนื่องจาก

                  - อุบัติเหตุ ใช้ผิดวิธี ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี เสียจากการขนส่ง ขาดการดูแลรักษาละเลย ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือแนะนำการใช้งาน

                  - การนำสินค้าไปรับการบริการซ่อมที่อื่น นอกเหนือจากศูนย์บริการโตชิบา หรือตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

                  - การเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

                  - นำไปดัดแปลง โยกย้ายอุปกรณ์ ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

                  - การที่มีสัตว์เข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุด

                  - อุปกรณ์ภายนอก สี การบุบ หรือความเสียหายภายนอกเครื่อง กล่องเสียจากเหตุอื่นๆ มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่

  6. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนเท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงการใช้งานทางการค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  7. การประกันสิ้นสุดทันทีเมื่อ

                  - สินค้าเสียหายตามข้อ 5

                  - บัตรหมดอายุ / ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อ

                  - บัตรมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ

                  - บัตรหาย ซึ่งทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่

                  - ผิดเงื่อนไข ข้อ 2, 4, 6

  8. การรับประกันสินค้านี้ไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่

  9. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ส่วนประกอบภายนอกทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก กระจก แก้วและส่วนประกอบ ที่ต้องการบำรุงรักษาหรือเสื่อมอายุตามการใช้งาน เช่น ตัวตู้ ลูกบิด ถาดรองน้ำ ชั้นวางของ ถาดใส่ผัก หลอดไฟ ขอบยาง สายยาง ท่าน้ำ ฝาปิดต่างๆ สายพานทุกชนิด ลำโพง เสาอากาศ ใบพัด รีโมท แผ่นกรองอากาศ ระบบท่อส่งลม ระบบไฟฟ้า และงานติดตั้งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนของระบบเบรค น้ำยาของระบบทำความเย็นที่ต้องใช้ในทุกกรณี และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

  10. เงื่อนไขในการรับประกันเฉพาะ สำหรับชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางรายการ ดังนี้

                  - คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 1 ประตู และ 3 ประตูขึ้นไป รับประกัน 5 ปี

                  - คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 2 ประตู รับประกัน 10 ปี (เริ่ม 1 ก.ค. 2556)

                  - มอเตอร์พัดลม และมอเตอร์เครื่องฟอกอากาศ รับประกัน 5 ปี

                  - มอเตอร์เครื่องซักผ้าเฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ รับประกัน 10 ปี

                  - มอเตอร์เครื่องซักผ้าสองถังที่ไม่ได้ผลิตภายในประเทศ รับประกัน 5 ปี

                  - มอเตอร์เครื่องซักผ้าระบบ Super Direct Drive รับประกัน 10 ปี

                  - คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรับประกัน 7 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 3 ปี (ยกเว้นแบบฝังเพดาน รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี)

                  - แผ่นความร้อนหม้อหุงข้าว รับประกัน 5 ปี

                  - แผ่นความร้อนของกระติกน้ำร้อน และกระทะไฟฟ้า รับประกัน 5 ปี

                  - ตัวทำความร้อนในเครื่องทำน้ำอุ่น รับประกัน 5 ปี

                  - ตัวกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในเตาอบไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี

                  - มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น รับประกัน 3 ปี

   

  กรณีพิเศษ เครื่องซักผ้าที่ติดเครื่องหยอดเหรียญ รับประกันอะไหล่ไฟฟ้า 3 เดือน (ห้ามดัดแปลงแผงวงจรทุกกรณี) มอเตอร์ 1 ปี

  หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า